Do zarejestrowania podopiecznego w Fundacji Bez Tajemnic niezbędne są następujące dokumenty:

  • porozumienie z Fundacją Bez Tajemnic sporządzone w dwóch egzemplarzach,
  • kompletny „Wniosek o pomoc” wraz z oświadczeniami (załącznik 1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla podopiecznych Fundacji Bez Tajemnic),
  • list motywacyjny osoby starającej się o pomoc, uzasadniający potrzebę jej uzyskania, opis sytuacji zdrowotnej i materialno-bytowej rodziny,
  • zdjęcie przyszłego podopiecznego,
  • inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji życiowej lub materialnej (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu na członka rodziny, informacje z MOPS lub PCPR, karty informacyjne leczenia szpitalnego etc.).

 

Komplet dokumentów do pobrania: