Chcesz i lubisz pomagać innym? Masz głowę pełną pomysłów? Masz swoją własną wizję tego, jak powinna wyglądać działalność charytatywna? Nic prostszego! Jednym z programów, realizowanych w Fundacji Bez Tajemnic jest „Moje pierwsze NGO”. Celem tego programu jest, aby każdy wolontariusz mógł prowadzić własny projekt, funkcjonujący w obrębie Fundacji i realizujący jej cele statutowe. Każdy taki projekt ma swój własny budżet i osobne konto, oczywiście w ramach Fundacji.

Daje to szerokie możliwości rozwijania własnej kreatywności i pomysłowości, jeśli chodzi o działalność charytatywną i wolontariat. Program ma też na celu wsparcie samodzielnego działania i nabywania cennego doświadczenia przez wolontariuszy. Aby móc zacząć realizować swój pomysł, należy podpisać z Fundacją Porozumienie o wykonywanie świadczeń woluntarystycznych, czyli zostać jej wolontariuszem.

Istnieje też możliwość stworzenia swojej własnej grupy wolontariatu, jeżeli projekt jest rozbudowany i wymaga podziału zadań. Lubisz brać odpowiedzialność za pracę swoją i innych? Chcesz, aby plan przebiegał według Twojego zamysłu i wiesz, że grupa osób chętnie pomoże Ci w jego realizacji? Jeśli chcesz podjąć odpowiedzialność lidera grupy, możesz zostać Koordynatorem Projektu. Ty decydujesz, ile potrzebujesz osób do pomocy. Aby zostać Koordynatorem, należy wysłać na adres Fundacji wypełniony formularz Projekt Design. Projekt Design powinien na wstępie określać misję projektu, czyli powód jego powstania i to, co wyróżnia go od innych realizowanych projektów. W kolejnym punkcie przedstawia się wizję projektu, czyli obraz tego, jak projekt ma wyglądać w przyszłości. Określa się, więc domenę działalności – co będzie realizowane. Trzeba tu także rozważyć standardy sukcesu i kluczowe kompetencje, umiejętności oraz technologie, które mogą wpływać na sukces w realizacji projektu. Dalej należy wyznaczyć główny kierunek działania projektu, czyli jego cele: zarówno cel główny, jak i szczegółowe. Istotne jest też, komu dedykowany jest program – dzieciom, czy może osobom starszym? A może ma to być działanie na rzecz mniejszości społecznych? Wreszcie nie bez znaczenia pozostaje promocja programu, dlatego warto też napisać o pomysłach na kampanię promocyjną i o potrzebnych środkach do promowania działalności.

W końcu trzeba zaplanować, jakie będą kolejne etapy realizacji projektu – dlatego kolejnym punktem formularza jest harmonogram projektu. Warto zastanowić się, jakie środki będą potrzebne do tego, aby projekt się udał i skąd je pozyskać. Można sporządzić wstępny budżet projektu. Warto na początek przeprowadzić tzw. analizę SWOT, czyli zastanowić się, jakie są Twoje mocne i słabe strony, jeśli chodzi o projekt, a także jakie są szanse i zagrożenia, które mogą się pojawić przy jego realizacji. Koordynator w pełni odpowiada za swoje działania, musi je jednak podejmować w porozumieniu z Zarządem Fundacji. Jego zadaniem jest samodzielne stworzenie regulaminu własnego projektu, a także jego budżetowanie, ponadto, co pewien czas sporządza się raport dla Zarządu o postępach w realizacji projektu.

Więcej szczegółów można dowiedzieć się z Regulaminu Programu „Moje pierwsze NGO” lub bezpośrednio od Zarządu. Chcesz działać? Nie czekaj, zgłoś się ze swoją ideą, jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły!

 

 

Do pobrania: