Amelia Szkudlarek, woj. opolskie – P083/10/15

Amelka ma stwierdzoną padaczkę i opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Nie utrzymuje sama główki w pionie, nie siedzi, nie raczkuje. Przyjmuje wyłącznie płynne pokarmy. Amelia jest pod opieką wielu specjalistów (m.in. neurologa, okulisty, genetyka, hematologa…). Opóźnionemu rozwojowi psychoruchowemu towarzyszą objawy charakterystyczne dla autyzmu, dlatego tak ważne jest kontynuowanie rehabilitacji ruchowej i wieloprofilowej stymulacji. Efekty rehabilitacji zaczynają być widoczne, dziewczynka zaczyna gaworzyć i unosić chwiejnie główkę. Pięcioosobowa rodzina utrzymuje się z jednej pensji, dlatego prosimy o pomoc w uzyskaniu środków na pokrycie dodatkowej rehabilitacji.

Możesz pomóc wpłacając dowolną sumę na opłacenie dodatkowych godzin rehabilitacji dla Amelki. Wpłat można dokonywać na nr. rachunku bankowego: 04 1090 2053 0000 0001 1847 3323 w tytule wpłaty podając numer subkonta Podopiecznego: P083/10/15