Jakub Papierz,  woj. małopolskie – P061/11/13

 

Jakub ma zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięce i niedowład kończyn dolnych. Porusza się przy pomocy balkonika tylnego, a dłuższe dystanse pokonuje na wózku inwalidzkim. Chłopiec wypowiada tylko pojedyncze słowa (mama, tata, tak, nie). Kuba jest rehabilitowany metodą Bobath w Nowym Targu i Rabce-Zdrój. Uczęszcza na basen, hipoterapię, dogoterapię, muzykoterapię, terapię zajęciową, masaże.  W zajęciach uczestniczy chętnie i pilnie wykonuje wszystkie ćwiczenia. Objęty jest również opieką lekarzy specjalistów: neurologa, neurochirurga, genetyka, ortopedy. Koszty rehabilitacji, dojazdów do lekarzy specjalistów i zakupu sprzętów ortopedycznych to duże wyzwanie dla rodziny Kuby, dlatego prosimy o wsparcie i pomoc.

 

Możesz  pomóc wpłacając dowolną sumę na pokrycie kosztów rehabilitacji i  zakup niezbędnego sprzętu  dla Jakuba. Wpłat można dokonywać na nr. rachunku bankowego: 04 1090 2053 0000 0001 1847 3323 w tytule wpłaty podając numer subkonta Podopiecznego: P061/11/13