Kamil Walencki – P084/11/15, woj. łódzkie

Kamil uległ wypadkowi samochodowemu, którego wynikiem jest porażenie czterokończynowe. Obecnie jest osobą leżącą o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającą stałej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Do jego schorzeń należą częste infekcje układu oddechowego oraz dróg moczowych.

Istotnym elementem leczenia Kamila jest codzienna rehabilitacja i częsta zmiana jego pozycji w celu uniknięcia odleżyn. Lekarze zalecają usprawnianie naszego Podopiecznego za pomocą pionizatora. Wydatki związane z rehabilitacją i zakup sprzętu pionizującego przekraczają możliwości finansowe matki Kamila, która samotnie opiekuje się nim i jego młodszym niepełnoletnim bratem.

Możesz pomóc w sfinansowaniu rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego dla naszego Podopiecznego wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji Bez Tajemnic: 04 1090 2053 0000 0001 1847 3323 w tytule wpłaty podając numer subkonta Kamila: P084/11/15 lub P084/11/15 Kamil Walencki.