Marcin Fechner, woj. wielkopolskie – P040/12/12
Marcin jest dzieckiem z niepełnosprawnością sprężoną co oznacza upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i mózgowe porażenie dziecięce. Porusza się jedynie na wózku. Obecnie ma 14 lat, jest dużym chłopcem: mierzy 160 cm, waży ok. 80 kg. Rodzice często zmuszeni są wnosić syna po schodach np. do sali ośrodka kultury, kościoła i wielu innych miejsc, w których nie ma podjazdów dla wózków co staje się dla nich coraz trudniejsze. Chłopiec ze względu na ograniczone możliwości wyjścia z domu staje się coraz bardziej nieśmiały i zamknięty w stosunku do innych osób. Częste przebywanie w tych samych pomieszczeniach, zwiększa jego niepokój przy zmianie miejsca pobytu. Rozwiązaniem dla Marcina byłby schodołaz, niestety rodzice nie są w stanie sami sfinansować zakupu tak drogiego sprzętu. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe, pomogłoby ono w zakupie schodołazu, który znacznie ułatwi życie chłopca i jego rodziny.

 

Prosimy o pomoc wpłacając dowolną sumę na rzecz Fundacji Bez Tajemnic w tytule wpłaty podając numer subkonta Podopiecznego: P040/12/12