Mikołaj Juszczak, Pleszew – P029/10/12
Mikołaj od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Jest uczniem szkoły specjalnej, do której chętnie uczęszcza. Cechuje go silna motywacja do pracy, jednak niepełnosprawność fizyczna uniemożliwia mu osiąganie pożądanych efektów. Chłopiec wymaga wzmożonej rehabilitacji, potrzebuje pomocy drugiej osoby we wszystkich czynnościach, gdyż ma kłopoty z poruszaniem się i mową.

 

http://www.siepomaga.pl/f/fundacjabeztajemnic/c/1041

Możesz pomóc wpłacając dowolną sumę na pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla Mikołaja. Wpłat można dokonywać na nr. rachunku bankowego: 04 1090 2053 0000 0001 1847 3323 w tytule wpłaty podając numer subkonta Podopiecznego: P029/10/12