Natalia Pietrzycka,  woj. wielkopolskie – P072/09/14

Natalia choruje na tirosomię 21 tzw. Zespół Downa. Ma słabe napięcie mięśni i wiotkość stawów, co wpływa na jej rozwój i zdolności ruchowe. Stwierdzono u niej dodatkowo niedoczynność tarczycy i skazę białkową. Pomimo choroby jest bardzo bystrą dziewczynką, pełną zapału i energii do poznawania świata. Rodzice cały czas szukają nowych terapii, które mogłyby pomóc  Natalce w zrozumieniu otoczenia, przetwarzaniu informacji  oraz nabywaniu nowych umiejętności. Zespół Downa  jest nieuleczalny, pomoc w prawidłowym rozwoju intelektualnym może przynieść jedynie regularna rehabilitacja. Dziewczynka potrzebuje również wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i stałych wizyt u specjalistów, co wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi .

Możesz pomóc wpłacając dowolną sumę na pokrycie kosztów rehabilitacji i turnusów rehabilitacyjnych dla Natalki. Wpłat można dokonywać na nr. rachunku bankowego: 04 1090 2053 0000 0001 1847 3323 w tytule wpłaty podając numer subkonta Podopiecznego: P072/09/14