Piotr Dobrowolski,  woj. dolnośląskie – P043/02/13

 

Piotr urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym cztero- kończynowym, z przewagą strony lewej. Stwierdzono u Niego zaburzenia mowy i spastyczność czyli zaburzenie ruchowe, objawiające się wzmożonym napięciem mięśniowym, związane z ich nieprawidłową reakcją na bodźce. Spastyczność prowadzi do przykurczów i osłabienia mięśni głównie kończyn, a w konsekwencji do ograniczenia ruchów. Piotr porusza się na wózku inwalidzkim, potrzebuje pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Trudna sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów rehabilitacji i zakup niezbędnego sprzętu.

 

Możesz  pomóc wpłacając dowolną sumę na pokrycie kosztów rehabilitacji i  zakup wózka inwalidzkiego  dla Piotra. Wpłat można dokonywać na nr. rachunku bankowego: 04 1090 2053 0000 0001 1847 3323 w tytule wpłaty podając numer subkonta Podopiecznego: P043/02/13