Myślenie, że osoby niepełnosprawne nie mogą uprawiać sportu, jest nie tylko niepoprawne, ale wręcz krzywdzące. Sport w życiu takich osób jest równie ważny (jeśli nie ważniejszy!) niż w życiu osób zdrowych. Ten fakt wreszcie jest coraz bardziej akceptowany i rozumiany, jednak niestety nie zawsze tak było…

 

sport1