Wokół Odnawialnych Źródeł Energii krąży wiele mitów – najczęściej słyszane z nich prezentujemy poniżej. Czas aby się z nimi rozprawić.