Szymon Soloch,  woj. wielkopolskie – P058/08/13

 

Szymon urodził się w stanie ciężkiej zamartwicy.  Podczas pobytu w szpitalu tomografia komputerowa wykazała uszkodzenia całego mózgu i móżdżku, dodatkowo zostały wykonane u niego trzy direktoskopie, by znaleźć powód występowania duszności i stridoru krtaniowego. Po urodzeniu chłopiec borykał się również z zapaleniem układu moczowego i zapaleniem płuc. Dopiero gdy rodzicom udało się zakupić pulsoksymetr i butlę z reduktorem do tlenu otrzymali zgodę na  zabranie swojego syna do domu. Teraz każdy dzień to walka o zdrowie. Szymuś jest pod opieką wielu specjalistów ze względu na różne objawy i choroby, uczęszcza również na rehabilitację do Ośrodka w Kościanie. Zakup niezbędnego sprzętu i ciągła rehabilitacja nie tylko pozwoli Szymonowi na lepszy rozwój, ale  i da możliwość uzyskania samodzielności w przyszłości.

 

Możesz  pomóc wpłacając dowolną sumę na pokrycie kosztów rehabilitacji i  zakup niezbędnego sprzętu  dla Szymona. Wpłat można dokonywać na nr. rachunku bankowego: 04 1090 2053 0000 0001 1847 3323 w tytule wpłaty podając numer subkonta Podopiecznego: P058/08/13