Zuzanna Milewska, woj. lubuskie – P038/12/12
Zuzanna choruje na epilepsję i bardzo rzadką nieuleczalną chorobę Zespół Retta. Choroba ta charakteryzuje się występowaniem znacznego opóźnienia rozwoju psychomotorycznego, a zwłaszcza stopniowym regresem umiejętności nabytych w pierwszych 18 miesiącach życia oraz występowaniem stereotypii ruchowych rąk. U starszych dzieci występuje małogłowie, niedobór wzrostu, wzmożone napięcie mięśniowe, okresowy bezdech oraz zaburzenia snu. Zuza nie chodzi, nie mówi, nie potrafi sama jeść. Mimo choroby jest bardzo pogodnym dzieckiem, potrafi cieszyć się z każdego drobiazgu, reaguje na światło i dźwięki, lubi muzykę. Jej rozwój jest całkowicie cofnięty, płacz oznacza, że coś ją boli, ale niestety nie potrafi pokazać co jej dolega. Nadzieją na polepszenie stanu zdrowia jest kosztowna rehabilitacja i stałe leczenie.

 

Możesz pomóc Zuzi wpłacając dowolną kwotę na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. Wpłat można dokonywać na nr. rachunku bankowego 04 1090 2053 0000 0001 1847 3323  w tytule wpłaty podając numer subkonta Podopiecznego: P038/12/12