Zuzanna Milewska

Zuzanna Milewska, woj. lubuskie – P038/12/12 Zuzanna choruje na epilepsję i bardzo rzadką nieuleczalną chorobę Zespół Retta. Choroba ta charakteryzuje się występowaniem znacznego opóźnienia rozwoju psychomotorycznego, a zwłaszcza stopniowym regresem umiejętności nabytych w pierwszych 18 miesiącach życia oraz występowaniem stereotypii ruchowych rąk. U starszych dzieci występuje małogłowie, niedobór wzrostu, wzmożone napięcie mięśniowe, okresowy bezdech oraz…

Read More

Piotr Dobrowolski

Piotr Dobrowolski,  woj. dolnośląskie – P043/02/13   Piotr urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym cztero- kończynowym, z przewagą strony lewej. Stwierdzono u Niego zaburzenia mowy i spastyczność czyli zaburzenie ruchowe, objawiające się wzmożonym napięciem mięśniowym, związane z ich nieprawidłową reakcją na bodźce. Spastyczność prowadzi do przykurczów i osłabienia mięśni głównie kończyn, a w konsekwencji do…

Read More

Monika Smyk

Monika Smyk,  Ciechanów – P041/01/13   Monika urodziła się z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym. Porusza się na wózku inwalidzkim. Od kilku lat mieszka w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Mimo swojej niepełnosprawności jest bardzo zaradną i radosną osóbką. Jej marzenie to nowy wózek inwalidzki, który będzie lekki i funkcjonalny przez co ułatwi jej wykonywanie codziennych…

Read More

Ziemowit Dawidziak

Ziemowit Dawidziak, Poznań – P048/05/13   Ziemowit jest po zabiegu tracheotomii oraz gastrostomii. Po nagłym zatrzymaniu krążenia doszło u niego do uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Chłopiec wymaga całodobowej opieki i systematycznej rehabilitacji, której koszt znacznie przewyższa zarobki rodziny. Rodzice każdego dnia walczą, by życie ich syna nie odbiegało od życia jego rówieśników.   Możesz  pomóc wpłacając dowolną sumę na…

Read More

Marcin Kiciński

Marcin Kiciński, woj. śląskie – P052/06/13   W 2010r. Marcin uległ wypadkowi samochodowemu, w którym doznał złamania kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. W szpitalu z powodu przedłużającej się wentylacji mechanicznej lekarze wykonali tracheostomię. Przed wypadkiem był energicznym chłopakiem. Należał do Ochotniczej Straży Pożarnej i udzielał pomocy w czasie pożarów, wypadków samochodowych i innych sytuacji zagrożenia. Teraz sam potrzebuje wsparcia. Marcin…

Read More

Szymon Soloch

Szymon Soloch,  woj. wielkopolskie – P058/08/13   Szymon urodził się w stanie ciężkiej zamartwicy.  Podczas pobytu w szpitalu tomografia komputerowa wykazała uszkodzenia całego mózgu i móżdżku, dodatkowo zostały wykonane u niego trzy direktoskopie, by znaleźć powód występowania duszności i stridoru krtaniowego. Po urodzeniu chłopiec borykał się również z zapaleniem układu moczowego i zapaleniem płuc. Dopiero…

Read More

Mikołaj Juszczak

Mikołaj Juszczak, Pleszew – P029/10/12 Mikołaj od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Jest uczniem szkoły specjalnej, do której chętnie uczęszcza. Cechuje go silna motywacja do pracy, jednak niepełnosprawność fizyczna uniemożliwia mu osiąganie pożądanych efektów. Chłopiec wymaga wzmożonej rehabilitacji, potrzebuje pomocy drugiej osoby we wszystkich czynnościach, gdyż ma kłopoty z poruszaniem się i mową.  …

Read More

Jakub Papierz

Jakub Papierz,  woj. małopolskie – P061/11/13   Jakub ma zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięce i niedowład kończyn dolnych. Porusza się przy pomocy balkonika tylnego, a dłuższe dystanse pokonuje na wózku inwalidzkim. Chłopiec wypowiada tylko pojedyncze słowa (mama, tata, tak, nie). Kuba jest rehabilitowany metodą Bobath w Nowym Targu i Rabce-Zdrój. Uczęszcza na basen, hipoterapię, dogoterapię, muzykoterapię,…

Read More

Joanna Trzop

Joanna Trzop,  woj. wielkopolskie – P064/01/14   Joanna od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Porusza się na wózku inwalidzkim, a krótkie dystanse jest w stanie pokonać o balkoniku. Asia jest osobą pogodną i pozytywnie nastawioną do życia, która dąży wytrwale do wyznaczonych sobie celów. Usamodzielnienie się i poprawa sprawności ruchowej to wielkie wyzwanie dla…

Read More

Igor Kwasiński

Igor Kwasiński,  woj. Kujawsko-pomorskie – P067/02/14   Igor jest dzieckiem z porażeniem mózgowym, głuchotą czuciowo-nerwową, ma wszczepiony implant ślimakowy oraz wrodzoną cytomegalię. Chłopiec uczęszcza do przedszkola integracyjnego, czyta z ust, próbuje wypowiadać pojedyncze słowa i czyta samogłoski. Wymaga rehabilitacji mowy i słuchu oraz rehabilitacji ruchowej, gdyż pojawiło się u niego płaskostopie i skolioza. Igorek jest…

Read More